top of page
 • על הטראומה האישית והלאומית שאירעה במדינה שלנו ב 7/10

 • על היעדר תחושת ביטחון בסיסית

 • על תפקוד וויסות במשברים ובזמני חירום

 • ציר הוויסות וההצפה

 • שלושת ה F והתגובות האורגניות שלנו לאיום

 • תרגילים לוויסות בזמן חירום

מומלץ להאזין!!!​

 • היעילות של התרגולים- דיווחים מהשטח

 • על המערכת האורגנית שלנו ושני חלקיה- הכרות מחודשת עם עצמנו ועם מנגנוני הוויסות הטבעיים שבתוכנו

 • הבנה עמוקה של המצב החיצוני והמצב הפנימי

 • כל מה שלא ידענו- שינוי התפיסה על מה שקורה לנו בגוף!

 • על עצבות וקשת הרגשות הקשים להכלה שאנחנו פוגשים בימים אלה

 • מה אפשר לעשות כשאנחנו מוצפים

 • על נירמול, קבלה וחמלה של התגלמויות הקושי בתקופה זו

 • על פריקה של אנרגיה טראומטית מהגוף

bottom of page